Jakub Hussar

JE SUIS EUROHUJER!

Evropa je po geografické stránce fascinujícím přívěskem mohutné Asie. Po stránce geopolitické by však pouhým přívěskem být neměla.

Evropa je klíčem k pochopení světa, neboť z jejího lůna vzešel civilizační okruh, tvořící soudobé dějiny. Exportovali jsme svou kulturu i talenty do všech světových stran, avšak nyní je na nás pohlíženo jako na “starý kontintent”. Slovo “starý” v tomto ohledu vnímám jako “chřadnoucí” či “nadbytečný”. To by byla škoda - vždyť právě ona nesmírná konkurence národů koncentrovaných na nebývale malém prostoru před staletími odstartovala průmyslovou revoluci, jež navždy změnila svět. Nespojíme-li síly a neupneme své snažení stejným směrem, náš hlas zanikne v mocném poryvu federalizovaných světových mocností. Pevně věřím, že se to navzdory jistým porodním bolestem podaří.

JE SUIS EUROHUJER!