Jan Sochor

Na kanálu Pan Evropa se snažím být maximálně objektivní

Důvodů pro založení YouTube kanálu Pan Evropa jsem měl hned několik. S myšlenkou vysvětlovat fungování, historii a případně aktuální dění na úrovni EU jsem si hrál už během svého studia Evropských studií na Univerzitě Karlově. Spojení nabitých vědomostí s kritickým myšlením mi osobně přišlo jako skvěle namíchaný koktejl pro edukativní kanál. Problém byl nicméně v tom najít tu správnou formu.

Existuje celá řada projektů, kde si dotyční stoupnou před kameru, ale já jsem nechtěl být v první řadě na kameře vidět. Věděl jsem, že můžu využít svůj hlas a zkušenosti s tvorbou videí, a tak začala cesta hledání toho správného způsobu prezentace. Řešení mi přinesly programy ze sady Adobe Creative Cloud, jmenovitě Adobe Character Animator a Adobe After Effects. Odtud to už byly „jen“ desítky až stovky hodin práce a Pan Evropa byl na světě.

Dalším z popudů pro založení kanálu bylo moje vlastní přesvědčení

Myslím, že ČR patří do západních struktur, a ač je můžeme kvůli určitým aspektům mnohdy oprávněně kritizovat, nevěřím v žádnou jinou alternativu. Před vynesením soudů a prvoplánovou kritikou bychom ale měli začít tím, že si o nich nejdříve něco zjistíme.

Kdybychom se bavili konkrétně o EU, je to kolos – obrovská a složitá struktura, která nemá ve světě obdoby. A já se snažím přispívat k tomu, aby se v ČR povědomí o jejím fungování zvedlo. Na mém kanálu ale nikdy nenajdete video, které by demagogicky (někdo by řekl i „eurohujersky“) vyzdvihovalo EU. Snažím se být maximálně objektivní. Každý ať si udělá vlastní názor. Věřím ale, že když si lidé vyslechnou fakta bez zbytečného emocionálního nátlaku, společnou myšlenku evropského společenství nakonec podpoří.

Přehrát