Studenti SPŠST Panská

Proč právě film o EU?

Na jaře 2019 jsme na naší střední průmyslové škole sdělovací techniky Panská dostali za úkol natočit krátký film na libovolné téma. Chtěli jsme natočit něco originálního a smysluplného. Věděli jsme, jak je Evropská unie důležitá a zároveň jsme vnímali, jak často je neprávem kritizována. A upřímně jsme se o ní, i o naši budoucnost trošku báli. Proto jsme se ji rozhodli pomoc.

EU? Budoucnost Evropy

Simona: Evropskou unii vnímám jako velice unikátní projekt. V dnešní době je kolem nás mnoho událostí, krizí a situací, které musíme nějakým způsobem překonat. A právě to jakým způsobem tyto překážky překonáváme, je stejně důležité jako to, jak si dokážeme vzájemně pomáhat. A myslím, že EU je v tomhle ohledu opravdu jedinečný prostředník mezi námi Evropany. A proto si i troufám říci, že EU je naše budoucnost.

David: Kdyby se mě někdo zeptal, co mě napadne, když se řekne EU, tak řeknu - můj domov. Místo, kde se žije svobodně a mírumilovně. Místo, kde se nemusíte stydět za svůj původ, rasu, sexuální orientaci nebo vyznání. Místo budoucnosti a inspirace pro celý svět, které má však před sebou ještě dlouhou a nelehkou cestu.

A to jsme se i snažili zachytit v našem dokumentu.
Důležité totiž nebylo lidem říct jen holá data, ale dát jim i názory lidí, kteří se v tomto prostředí pohybují, a donutit je, se nad některými tématy zamyslet z jiného úhlu pohledu.

David: Často mě udivuje jak se lidé nechají snadno zmanipulovat nepravdivými tvrzeními a v horším případě i tato tvrzení vytvářet. Ale co mě opravdu mrzí, že si lidé nedokáží EU vážit. Například proč se společnost stále rozhoduje jestli máme být na straně USA nebo Ruska? Když si vybudujeme silnou Evropskou unii, tak to budou oni, kteří se budou rozhodovat jestli budou na naší straně či nikoliv. A po téměř 100 letech nebudeme my ten menší, méně významný partner.

Občan uprostřed dění

David: S Evropskou unií jsem se poprvé setkal někdy v deseti letech. Tehdy mi před video na YouTube skočila reklama na Svobodné. Ve videu se říkalo, že když nebudeme peníze posílat do unie, tak je budeme moc použít doma, že ochranu budeme mít stejně zajištěnou v rámci NATO a měli k tomu takovou hezkou animaci. Já jsem si jako malý, neznalý kluk řekl, aha, tak to bychom z ní asi měli vystoupit. Když jsem to řekl rodičům, tak mi vysvětlili, proč je Unie důležitá a já si připadal trapně, že jsem se nechal tak lehce obelhat.

Simona: Pravděpodobně první vzpomínky na EU mám již ze základní školy, ale to na co nikdy nezapomenu, je návštěva Evropského parlamentu. Nikdo si nedokáže představit sílu téhle instituce dokud se neocitne uprostřed dění. Co je ale důležité, že každý občan EU je svým způsobem původcem tohoto dění a pro mě toto uvědomění si, že na každém z nás záleží, bylo pro můj vztah s EU klíčovým momentem. Jinak obecně si dnešní Evropskou unii spojuji právě s mottem EU - “Jednotná v rozmanitosti”. Myslím, že právě tyto 3 slůvka, vypovídají právě o tom čím Evropská unie je. Rozmanitost je nekonečná stejně tak jako možnosti, které získáme sjednocením.