Danuše Nerudová

Víc jako Evropané

O výhodách odlišnosti, neochotě využívat akademické know-how nebo projídání evropských peněz s Danuší Nerudovou.

Přehrát
Diverzita vytváří kreativitu

„Proti odlišnostem se nedá bojovat, člověk je musí chápat a musí se naučit jim porozumět. To je i pro stát naprosto fundamentální,“ popisuje v rozhovoru pro portál Má Evropa rektorka Mendelovy univerzity v Brně a ekonomka Danuše Nerudová význam mezinárodní spolupráce, kterou i díky Evropské unii máme. „Diverzita kultur vytváří kreativitu. My jsme spíše německo-rakouský typ lidí, který se řídí zaběhnutými postupy. Ale jsou národy, třeba ty severské, které naučené postupy nemají. Podívat se na nějakou věc z jiné perspektivy může člověk získat jenom tím, že má zahraniční zkušenost a vidí, jak uvažují lidé z jiných zemí.“

I proto dlouhodobě podporuje program Erasmus+. „Byla jsem poměrně šokovaná, když jsem zjistila, že celá řada studentů neví, proč je Erasmus. Berou ho jako samozřejmost a vůbec netuší, že ho máme díky EU,“ vzpomíná Nerudová.

Fakta namísto emocí

Přes možnosti spolupráce v České republice podle Danuše Nerudové využíváme mezinárodní know-how stále velmi málo. „Joe Biden má stálý vědecký výbor, v Německu je zcela běžné, že se ministr financí radí s profesory z akademické sféry. V naší kultuře to není. Akademie se v těchto oblastech hodně odděluje od řízení státu. Akademici mohou skutečně poskytnout know-how, mohou upozorňovat politiky na to, kde vzniká problém. Navíc do diskuzí vnášejí fakta namísto emocí. Uzavírání politické scény do sebe není dobře ani ku prospěchu občanů této země,“ upozorňuje.

Inspirací pro vlastní vstup do veřejné scény jí byl nositel Nobelovy ceny Sir Paul Maxime Nurse, kterému sama předala čestný doktorát. „Jako akademik hrál velmi zásadní roli ve Velké Británii při brexitu. Angažoval se, zdůvodňoval, proč odejít není dobrý nápad. Jednou mi říkal, že naše role akademiků je ve vstupování do veřejného prostoru strašně důležitá, protože jsme jediní nezávislí, ve které lidé chovají důvěru,“ zmiňuje.

Czexit?

O Velké Británii v rozhovoru padla řeč kvůli jejímu odchodu z Evropské unie. Proč by nemělo vystoupit Česko? „Jsme proexportně orientovaná ekonomika , 80 % exportu jde do Německa. Česká republika by jen z ekonomických důvodu nechtěla z EU odejít,“ vysvětluje Nerudová. Zároveň ale zdůrazňuje, že Evropská unie není projekt ekonomický, nýbrž bezpečnostní. Tento fakt je podle ní v České republice opomíjen. „Obecně mě strašně mrzí i neuchopenost evropských peněz. Projíme je a nejsme schopni z nich vyprodukovat větší přidanou hodnotu. Mířím třeba na zemědělství, kde jsou dotace namísto podpory malých a středních podnikatelů nahnuty k těm velkým a přitom máme v naší zemi regiony, které čelí problémům se suchem. Potřebujeme, aby ty projekty přinášely adaptační nebo mitigační opatření, ne aby peníze směřovaly do projektů s minimální přidanou hodnotou.“

Budoucnost EU

A co by rektorka a ekonomka Danuše Nerudová přála Evropské unii? „Měli bychom se shodnout na reformě evropských institucí, protože pandemie ukázala, že skutečně musíme vést vážnou diskuzi o tom, zda budeme předávat více pravomocí EU a ona výměnou za to bude akceschopnější. To je první věc. Druhá, abychom byli schopni vyřešit migrační krizi. A třetí, abychom se začali chápat víc jako Evropané a uvědomovali si přidanou hodnotu, kterou díky EU máme.“

Děkujeme za rozhovor!