Julie Pražáková a Marek Borák

8 zemí za 8 dní

Náš Erasmus ve Finsku jsme započali road tripem přes Baltské země.

Cesta nás vedla z Tallinnu do Helsinek a přes mnoho finských měst až do Oulu, kde jsme měli jeden semestr studovat. Odtud jsme rovnou odjeli na další výpravu přes Švédsko až do norských Lofot. Dohromady jsme projeli 8 zemí za 8 dní a ani jednou jsme nemuseli ukazovat pas, v mnohých z nich byla stejná měna a navíc jsme mohli využívat mobilní telefony stejně jako doma. Člověk často ani nezaznamenal, že vlastně překročil hranice.

Finanční podpora pro vyrovnání rozdílů

Díky členství v EU máme jakožto studenti možnost vyjet do různých zemí a získat finanční podporu pro vyrovnání sociálních rozdílů vůči studentům jak z jiných zemí, tak v rámci České republiky. Bez této podpory by vyjet do zahraničí za studiem bylo možné pouze s velkými překážkami, především právě co se financování nákladů týče, kvůli čemuž by si mnozí studenti nemohli tuto možnost dovolit.

Během pobytu se mi také stal úraz a byla jsem nucena jít do nemocnice. Nejdříve jsem se obávala ceny ošetření, ale díky evropskému pojištění jsem mohla využít služeb nemocnice ve stejném rozsahu, jako bych byla v Česku.