Martin Mezenský

Příležitosti a možnosti

Členství Česka v Evropské unii mi přineslo a stálé přináší příležitosti a možnosti, které jsou pro řadu mých vrstevníků z nečlenských států nedostupné.

Již při studiu práv na Masarykově univerzitě jsem mohl těžit z tohoto členství. Byl mi zajištěn přístup k zařízením a databázím pořízeným z unijních dotačních programů, na které by univerzita prostředky jinak jen stěží získala. Zúčastnil jsem se kurzů s výbornými zahraničními lektory, kteří v Brně působili díky ECR grantu nebo přijeli skrze akademické sítě vybudované mezi členskými státy. Sám jsem se též účastnil programu ERASMUS+ a strávil semestr na unvierzitě v Lucembursku. Díky tomu jsem mohl nabýt nových poznatků a prohloubit ty stávající, nahlédnout na řešení některých právních otázek pod trochu jiným úhlem a srovnat různé formáty studia.

Můj zájem o právo Evropské unie mi pak umožnilo účastnit se na zajímavých projektech i v právní praxi. Podílím se na poskytování poradenství klientům v těch oblastech, které jsou evropským právem regulovány, včetně příležitosti letět na jednání Soudního dvora Evropské unie. Pozitivní přínos evropské právní úpravy pak můžu sledovat z první ruky - standardy a nároky, které právo EU klade na ochranu životního prostředí, ochranu osobních údajů, participaci veřejnosti v procesech EIA nebo výběr daní, zlepšují vymahatelnost práva a způsob, jakým je tato země spravována.

Unijní podpora vzdělávacím institucím

Vzhledem k tomu, že jsem rovněž angažován v neziskovém sektoru, vážím si podpory unijních institucí směřované ke vzdělávacím projektům, které jsem pomáhal organizovat a řídit. Jeden z podporovaných projektů, Pražský studentský summit, dokonce získal v roce 2018 Cenu evropského občana a dodnes se těší velkému zájmu z řad středoškoláků a vysokoškoláků. V rámci projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky jsem zase mohl středoškolákům přiblížit fungování evropských institucí, a to nejen v teorii či diplomatické simulaci, ale i přímo v Bruselu. Spolupráce s orgány Evropské unie mi tak umožnilo rozvíjet dovednosti v oblasti organizační i projektového řízení, které mohu skvěle uplatnit i v privátním sektoru.

Výhody stojící za využití

V neposlední řadě pro mne euroobčanství znamená řadu výhod v soukromém životě - žádné zničující platby za vyšetření v lucemburské nemocnici, žádné čekání ve frontě na pasovou kontrolu na letištích v rámci schengenského prostoru a dříve, v dobách studia, ani žádné placení vstupného do francouzských muzeí.

Všechny tyto příležitosti a možnosti jsou nakonec jen malou výsečí z aktivit EU, ale pro jednotlivce přinášejí tolik výhod, že stojí za to jich také využívat, i kdyby se zprvu mohlo zdát, že pro vás nejsou. I chudého kluka z ostravského panelového sídliště nakonec našly.