Adam Trunečka

Celý potenciál evropské integrace zatím nebyl ani zdaleka odemčen

Před dvěma a půl lety jsem se přihlásil do celoevropské kampaně Give A Vote, jejímž cílem bylo zvýšit volební účast v evropských volbách. Mrzelo mne totiž, že si mí spoluobčané často stěžují na nařízení a směrnice, které z Evropské unie přicházejí, avšak většina z nich ani nevyužívá svého nejzákladnějšího práva, tedy jít volit.

Mým dlouhodobým cílem dodnes zůstává, aby se občané více zajímali o evropskou politiku. Co mne k tomu motivuje?

Věřím, že Evropská unie nám přináší mnohé: Díky společnému trhu a celní unii jsme bohatší. Naše země je také poprvé v historii v bezpečí před sousedními státy, protože ty se z našich rivalů a nepřátel staly díky evropské integraci našimi nejbližšími partnery. Věřím však, že celý potenciál EU ještě nebyl ani zdaleka odemčen.

Podívejme se třeba na zahraniční politiku. I přesto, že společně jako EU máme ekonomickou sílu srovnatelnou s USA a Čínou, což z nás na papíře dělá jednu ze tří globálních mocností, je unijní zahraniční politika spíše papírovým drakem. Ne, že by neměla viditelné úspěchy, kupříkladu se nám podařilo společně navázat hluboké ekonomické a politické vztahy se zeměmi východní Evropy. Ale třeba schopnost EU rychle reagovat na náhlé krize je minimální. Na společné akci se totiž musí shodnout všech 27 členských států, což je pomalé a většinou se nezdaří. Pokud chceme skutečně efektivní zahraniční politiku EU tam, kde má společný postup smysl, musíme posílit pravomoci Unie v této oblasti. A to je pouze jeden z příkladů toho, kde by EU mohla dělat víc.

Netvrdím tím samozřejmě, že by Evropská unie měla dělat vše nebo snad dokonce většinu věcí

A také si nemyslím, že snad EU vždy vše dělá perfektně, to bychom ostatně nemohli očekávat od žádné lidmi vytvořené instituce. Stejně, jako mluvíme o úspěších evropské integrace, musíme mluvit i o jejích chybách, a hledat způsob, jak je překonat.

Dejme tedy tomu, že bychom chtěli časem přesunout více pravomocí na evropskou úroveň. S tím by ale zároveň bylo potřeba posílit legitimitu EU, tedy dát větší hlas občanům, především skrze Evropský parlament. Občané se však o ten hlas téměř vůbec nehlásí. Dokud nezačnou, nelze s integrací o moc dál pokračovat. A proto se snahou přibližovat instituce EU svým spoluobčanům snažím přispět k tomu, aby odemčení celého potenciálu evropské integrace bylo vůbec možné.