Helena Langšádlová

S vděčností pohlížím na ty desítky let, po které evropské země žijí v míru

I ty skutečnosti, které jsou vzácné a výjimečné, jsme začali brát jako samozřejmost. Pro mě je něčím výjimečným, vzácným a z pohledu historie mimořádným to, že jsme členy Evropské unie.

Když se rozhlédneme do minulosti, dějiny Evropy jsou dějinami válek a konfliktů

Dodnes cítím velikou vděčnost zakladatelům Evropské unie, kteří se dokázali dohodnout na spolupráci brzy po skončení ničivé války, v době, kdy evropské země byly ještě v troskách. Mám silný osobní vztah zejména ke Konradu Adenauerovi, možná posílený možností několikrát pobývat v místě, kde dlouhodobě žil a odkud spravoval Německo, a to v italské Cadenabbii.

Je to mimořádné místo na severu Itálie, kde dodnes sídlí Nadace Konrada Adenauera. Měla jsem možnost pobývat přímo ve vile, která je prodchnuta vzpomínkami na tuto významnou a mimořádnou osobnost; která je plná jeho portrétů připomínajících nám, jak nesmírně těžké muselo být pro bývalé soupeře pár let po válce sednout k jednomu stolu a zahájit tuto v historii Evropy mimořádnou spolupráci. Obdivuji moudrost zakladatelů, kteří si uvědomili, že ekonomická spolupráce je předpokladem pro mírové soužití. S velkou vděčností pohlížím na ty desítky let, po které evropské země žijí v míru. Velkým zážitkem pro mě bylo i setkání s dcerou dalšího ze zakladatelů De Gasperiho.

Evropská unie je projekt opravdu mimořádný a i dnes, na počátku 21. století, nenahraditelný

Čelíme totiž mnoha výzvám, které nemohou řešit jednotlivé státy samostatně, ale které musíme řešit společně, ať už se týkají klimatické změny a našeho vztahu k životnímu prostředí, naší bezpečnosti, ale i ekonomiky. Svět se globalizuje, proměňuje se před našima očima a jenom spolupráce v rámci Evropské unie nám umožňuje konkurovat velkým subjektům, jako je Čína, Indie, Rusko a další. Česká republika je v rámci Evropské unie středně velkým státem, v rámci celosvětového hlediska jsme však státem malým, a i ti nejsilnější evropští hráči, jako je Německo či Francie, nemají šanci ve světové konkurenci uspět sami.

Evropská unie nemá jenom ekonomický rozměr, ale je pro mě i bezpečností garancí pro naši budoucnost. Jenom ve spolupráci a v jednotě dokážeme obstát a uhájit naše hodnoty vůči stále agresivnějším Rusku a Číně.

Jakékoliv partikulární zájmy nesmí převážit nad tím, co nám evropská integrace přináší. Je mi velice líto, když poslouchám hodnocení našeho členství v Evropské unii pouze skrze čísla, kolik jsme poslali do rozpočtu a kolik dostáváme. Málokdy se zmiňuje, kolik nám přináší společný trh ekonomicky; jak významné jsou pro nás hodnoty, na kterých Evropská unie stojí; ale i to že spolupráce evropských států je také garantem naší bezpečnosti.