D
Editoriál

Další krize a jak s ní pomoci…

Velmi vážná krize kolem koronaviru vyvolává krize politické. Buďto tím, že vlády, nereagující "správně", ztrácí kredibilitu, nebo jinde vlády využívají pandemii na zcela neproporční posílení moci.

EU je ohrožena

Evropská unie, její další pokračování, jsou ohroženy ještě víc než stabilita jednotlivých zemí. Je to také způsobeno tím, že jen malý zlomek občanů ví, jak jsou kompetence mezi Unii a její členy rozděleny a kritizovat něco vzdáleného a ne snadno pochopitelného je velmi snadné. Alternativy společné Evropy, zejména pro země menší a země na "periferii" (oboje platí pro nás), nejsou přitom pro naši budoucnost zrovna lákavé.

Zejména v silně postižených zemích Unie drtivě převládá názor, že Unie jejich zemi, jejich nemocné občany či strádající firmy hodila přes palubu. Jinde se tento názor u části populace postupně formuje.

Donald Tusk, minulý předseda Evropské rady, uvedl, že jsou dvě příčiny. V některých případech, zejména v prvotní fázi epidemie, Unie (tedy vzájemná spolupráce zemí) opravdu nezafungovala (a leckde selhala). Ale druhý, dnes velký problém, je místy docela agresivní anti-EU propaganda, často stavící na nepravdách či manipulacích, která díky „nevázanosti na realitu“ může u části lidí převálcovat postupně a rychle se zlepšující fungování EU v podpoře zemí v boji proti epidemii.

Ve hře je hodně, a samozřejmě, že mnoha zemím v dnešním světě by se líbilo, pokud by na opačné straně vyjednávacího stolu nestál zástupce supervelmoci zvané EU, ale představitel malého nebo v dnešním světě jen o něco většího státu. A stav, kdy řada zemí bude považovat za nejbližšího spojence autoritativní zemi tisíce kilometrů od nás namísto vytváření fungujícího partnerství na našem kontinentu, je také něco, co by leckdo přivítal. Ale náš svět to stěží udělá lepší.

Boj nebude snadný

Boj na dnešním "komunikačním bojišti" není a nebude snadný. Ani rovný. V případě lidí vystresovaných někdy opravdu hroznou životní situací se nedají rychle dnešní pocity změnit, bude to chtít mnoho činů a dobrou komunikaci. Strach je totiž mocný spojenec, který se dá posílit vytvářením nedůvěry k "ostatním" a někteří politici na to sázejí i dnes. Ale ti, kteří se o budoucnost společné Evropy obávají, nesmí v této situaci rezignovat, ačkoliv se to nezdá v situaci, kdy jde o zdraví a životy nejdůležitější problém. Stačí, když každý udělá "jen trochu", neb i to pomůže vyvažovat veřejnou debatu a presentovat skutečné informace proto lžím a manipulacím.

Pomůže sledovat důvěryhodná média, vycházet z jejich zpráv a nepodléhat dnes častým mystifikacím. Hodně by pomohlo šířit informace o tom, jak se Unie snaží s krizí na našem kontinentu občanům, firmám a zemím pomáhat, neb to je přesně to, co se dnes děje. Samozřejmě i říci, co je špatně a jak by to mohlo fungovat lépe.

Buďme aktivní na sociálních sítích, v komunikaci s přáteli a dobré, samozřejmě pravdivé (neb boj nepravdou proti lžím nelze vyhrát) sdílejme. Nehraje se o nic méně než o naši společnou buducnost.

Pokusme se také rychle a kvalitně desinformace potírat, věci vysvětlovat a na otázky odpovídat. Pokud s tím budu moci já a náš tým pomoci, rád to udělám.

Dnes platí přitom víc než kdykoliv jindy: Společně jsme silnější a společně uspějeme.

A k tomu ještě jedna, více konkrétní pravda: Záleží na každém z nás.

Díky, že pomůžete.

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer