D
Editoriál

Důležitý den pro budoucnost Unie…

Dnes Evropská komise navrhne, jakým způsobem si Evropská unie poradí s probíhající zdravotní, ekonomickou a potenciálně sociální krizí.

Návrh "rozpočtové perspektivy" odstartuje oficiální jednání leaderů členských zemí a členů parlamentu. A cílem by měl být rychlý a ekonomicky účinný kompromis.

Ve hře jsou tři velmi důležité prvky

1. Podpora restartu evropské ekonomiky
Snad není těžké pochopit, jak moc jsme na jedné lodi (mimo jiné díky intenzivnímu propojení ekonomik či společnému trhu). Unijní rozpočet by měl pomoci s financováním pro růst efektivních programů v nejvíce zasažených oborech a regionech, a také pomoci modernizaci ekonomiky a zvýšení odolnosti pro možné další krize. Ekonomická logika je zcela bezesporná.

2. Zachování a potvrzení solidarity (ale i racionality) v Unii
Toto je neméně důležitá vlastnost návrhu. Unie poskytuje intenzivní podporu zemím chudším, pomoc v případě katastrof a pomáhá řešit problémy, do kterých se země (někdy vlastní vinou) dostanou (což mimo jiné pomáhá všem). Je to nejen pragmatické, ale je to zásadní bod našeho společného projektu. Není možné se tvářit, že tento princip na tuto krizi, kterou mnozí označují za největší nejméně za půlstoletí, prostě vypneme.

3. Evropa a budoucí krize
Krizi roku 2009 zvládla Unie poměrně špatně (a naše země ještě hůř) zejména tím, že ji každý "řešil za sebe". Země, které mohly podpořit obrat evropské ekonomiky k růstu, se rozhodly rychle snižovat své deficity, a ti, co chtěli ekonomiku podpořit, obvykle neměli jak. Reakce fiskální politiky nebyla proticyklická, jak by měla být, a ztráty na ekonomice, důvěře lidí a stabilitě společnosti byly vyšší než nezbytně nutné. Dnešní návrh otevírá možnost, že ode dneška si budeme počínat (ekonomicky ale i jinak) rozumněji.

S dosavadní komunikací představitelů naší vlády proto zásadně nesouhlasím

V této situaci se není možné tvářit, že se nic neděje, a tvrdě požadovat peníze na mnohdy sporné "české" programy, které přes unijní rozpočet dostáváme třeba od zle postižené Itálie. Zároveň platí, že ekonomicky mnohem důležitější pro nás je rychlý restart evropské ekonomiky (kvůli naší exportní výkonosti) než to, kolik miliard teď z rozpočtu zkusíme urvat (a utratíme za projekty, které spíše než celé ekonomice pomohou jednotlivcům). A mimochodem, tvrdé požadavky na efektivitu unijních výdajů, bez ohledu na to, kam jdou, by měly být též našim zájmem, neb jen tak restartujeme růst v Evropě rychle.

Navíc myslím, že očekávaný komisní návrh bude z našeho pohledu příznivý. Komise hodlá zachovat standardní rozpočet, ze kterého obdržíme významnou finanční podporu (ačkoliv svým bohatstvím na ni postupně ztrácíme nárok). Druhak, podle ekonomického odhadu Komise můžeme být (z pohledu let 2020 a 2021) jednou z více postižených zemí. Pokud budeme mít kvalitní projekty, peníze z Fondu obnovy k nám zamíří.

Důvodů pro to, aby naše vláda podpořila rychlé nalezení kompromisu, je hodně

Pokud se to (třeba i ne naší vinou) nepovede, škody pro nás budou vyšší než pro mnoho jiných zemí.

Luděk Niedermayer