Tomáš Halva

Jednotná v rozmanitosti

To je motto Evropské unie. Myšlenka evropské integrity je v našich zemích zakořeněna již od středověku. Připomeňme Jiřího z Poděbrad, který tuto myšlenku razil již v 15. století. Jsem hrdý na to, že asi po šesti stoletích od této prvotní ideje Evropská unie opravdu existuje. A my jsme její součástí.

Osobně tento svazek vnímám tak, že nejsem pouze Čech, jsem i Evropan. Kamkoli v Evropské unii přijedu, mohu se cítit jako doma. Nesetkávám se s překážkami, které by mi bránily v rámci cestování či nakupování. To, co zažili moji rodiče je minulostí a neměnil bych. Spolu se zahraničními výrobky, které v minulosti byly ceněny pomalu zlatem, však do České republiky dovážíme ještě další důležité komodity – kulturu a moderní společnost. Všechny tyto skutečnosti mě pohání k tomu být hrdým Evropanem. Samozřejmě, nic není bezproblémové. EU také ne. Ale proč se nutně na vše dívat černými brýlemi?

Evropská unie České republice více pozitivního přináší než bere.

To, že je Česká republika součástí celku, z něhož čerpá jak ekonomické výhody, tak kulturní a společenské hodnoty je fakt, kterého si vážím. Díky tomu se totiž naše společnost posouvá do kategorie vyspělých a moderních států.