Magdaléna Suchá

Nad velkými otázkami sedí „více hlav“

Evropskou unii vnímám jako geopolitické propojení, ze kterého pramení pocit sounáležitosti, což je
pro malou zemi, jako je ta naše, nesmírně důležitá věc.

Svoboda pohybu, která cestování nejen ulehčuje, ale zároveň zpříjemňuje (člověk se cítí tak nějak méně cizí), či studium v zahraničí skrze Erasmus mnoho z nás vnímá jako samozřejmost. Samozřejmost to však není a měli bychom si toho začít více vážit, abychom o to nepřišli. Z politického hlediska je pro mne důležité, že nad velkými otázkami sedí pomyslně "více hlav", čímž je zde menší prostor pro dogmatismus jedné strany. A díky ztotožnění se s pozitivními hodnotami EU je udán směr na Západ, kam dle mého názoru patříme.