P
Editoriál

Princip kolektivní obrany je součástí smluv EU

Je skvělé, že nová americká administrativa, v reakci na ruskou agresi na Ukrajině, pomohla zásadním způsobem upevnit transatlantickou alianci a též se zcela jasně přihlásila k základním principům, na kterých stojí NATO. Probíhající strašná krize snad již konečně přesvědčila evropské vlády, že nemohou být v této, pro světový mír zásadní alianci, černým pasažérem.

Trochu stranou diskusí je neprávem fakt, že princip kolektivní obrany je též součástí smluv ustavující EU. Dlouhou dobu se zdá, že k němu členské země přistupovaly nikoliv jako k důležitému závazku, ale jako listu papíru. To je velká chyba a musí se to změnit. Nikoliv, aby EU oslabila fungování NATO, ale jednak aby ho evropské země svou větší akceschopností posílily, a druhak, aby EU byla s to vzít na sebe odpovědnost za zajištění bezpečí svých členů v rozsahu, který odpovídá naší ekonomické síle.

Doufám, že konkrétní diskuse a následné kroky učiní z formulace zakládacích smluv EU, přijatých Lisabonskou smlouvou, tak robustní závazek obsažený v článku 5 smlouvy o NATO (Washingtonské smlouvy), od něhož si právem slibujeme ochranu již od roku 1999.

Luděk Niedermayer