Vilém Allo

Spolu jsme silnější

Kde začít? Narodil jsem se v České republice, v 9 letech jsem se přestěhoval do Německa (Bavorska, hned za česko-německou hranici), a dále velmi často jezdil do Čech a do mého rodného města Karlovy Vary, kde jsem navštěvoval babičku s dědou.

Po 10 letech jsem se vrátil do ČR, abych krátce zkusil univerzitu v Praze, potom ale vystudoval v Německu s pobytem v Austrálii, a posléze ještě absolvoval magistra v Dánsku. Poté jsem měl stáže v Berlíně a Bruselu a nyní jsem začal pracovat v Praze.

Tím chci jen zobrazit ty možnosti, které díky členství v Evropské unii máme. Volně cestovat, studovat, pracovat a bydlet napříč státy EU jsou jedny z mnoha výsad Evropské unie a našeho členství v ní.

Jak důležité je být součástí EU a NATO

Nesmíme ale především zapomínat na původní myšlenku tohoto projektu evropského společenství. Snad tou hlavní je mír v Evropě a zabránění válečnému konfliktu, tedy soužití, obchodování a vzájemná výměna a obohacování v harmonii na základě sdílených hodnot, morálních principů a práv, a ekonomické provázanosti. Mír, lidská práva a důstojnost, demokracie, právní stát a základní svobody tvoří fundament dnešní Evropy a Evropské unie obzvlášť. Naprosto nešťastná a smutná situace Ukrajiny bohužel opět ukazuje, jak důležité je být součástí EU a NATO. Spolu jsme mnohem silnější, podporujeme a chráníme se. Unie nebo aliance států má možnost většího vlivu ve světě než jakákoliv členská země sama. To platí obzvlášť pro Českou republiku.

Český podíl na dobré spolupráci v EU

Členství v EU nám dále přináší obrovské finanční prostředky pro pozitivní rozvoj naší země – za předpokladu jejich řádného využití. Zároveň máme možnost obhajovat naše názory a spoluurčovat budoucí směřování celé Unie. Už zanedlouho budeme opět na půl roku předsedat Radě EU. Využijme toho!

Evropská unie sjednocuje Evropu, spojuje evropské země a lidi, a připomíná naše evropské dědictví, společné dějiny, budoucnost a cíle. Je pro mne samozřejmé, že se cítím nejen jako Čech, ale i jako Evropan a občan světa. Přál bych si proto a chtěl přispět k tomu, aby se Česká republika podílela na dobré spolupráci v EU a dalších mezinárodních organizacích, jejichž členem se může s hrdostí a s pokorou nazývat.