9
Akce

Energetický trh v krizi. Diskuze k současnému vývoji cen energií

Bezprecedentní, turbulentní, šokující, kritická – tak je v dnešní době popisována situace na energetickém trhu. Dostali jsem se do situace, kterou nikdo nečekal a která změnila dosavadní, alespoň do určité míry předvídatelné vody evropské / české energetiky. Tolik diskutovaný nástup Green Dealu, opatření dle balíčku Fit for 55 už možná neplatí, řeší se bezpečnost dodávek a dnes více než kdy jindy nutná soběstačnost a nezávislost na dodávkách energie odjinud.

Situace na energetickém trhu je více než vážná. Skokový nárůst cen energií způsobil problémy dodavatelům energie, z nichž mnozí nevydrželi a skončili svou činnost, a velké části českého průmyslu, která čelí nárůstu cen energií v řádech stovek procent.
Jak v této situaci vlastně obchodovat na energetickém trhu? Jak se bránit proti možným dalším turbulencím na trhu?

Přestože nestabilní politická situace a zatím nerozhodný přístup EU nenaznačuje jasná vodítka pro další dlouhodobé plánovaní a přizpůsobení se vzniklé situaci, chceme alespoň naznačit různé varianty vývoje a možné způsoby obchodování na dnešním bouřlivém trhu.

Naši přednášející budou diskutovat nad těmito tématy:

Varianty možného dalšího vývoje na energetickém trhu a s tím spojený vývoj cen energií
Zajištění bezpečnosti dodávek energetických komodit v nejisté době a směřování evropské energetiky – budeme pokračovat v Green Dealu nebo se kurz celé evropské energetické strategie bude muset změnit?
Jak v této době obchodovat, nakupovat energie?
Brzy přineseme další podrobnosti k programu konference.

Těšíme se na Vás, tým VIDA conference
Marcela Musílková a Hana Němejcová

Webová stránka konference: https://www.vidacon.cz/cz/konference/energeticky-trh-v-krizi-diskuze-k-soucasnemu-vyvoji-cen-energii/8.