23
Akce

Konference Cirkulář Chytré recyklace 2021

Nahlédněte pod pokličku nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství.

Přijměte pozvání na bezplatnou multioborovou online konferenci na téma cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství pořádanou Asociací Informačních Technologií a Telekomunikací a kolektivními systémy REMA.

Již ve čtvrtek 23. září 2021 se uskuteční 1. ročník multioborové online konference s názvem Cirkulář Chytré recyklace 2021.

Konferenci pořádají Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) spolu s kolektivními systémy REMA a jejím cílem je umožnit zájemcům o udržitelný způsob života nahlédnout pod pokličku praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a oběhového hospodářství. Účast na konferenci není zpoplatněna.

Probírat se budou témata, která jsou ústředními body přechodu na cirkulární ekonomiku. Těšit se můžete na desítku odborných přednášek za účasti zástupců státní i obecní sféry, firem a neziskových organizací. Díky účasti přednášejících napříč celým řetězcem nakládání s odpady a také díky on-line formátu se můžete snadno propojit s odborníky z oboru, a získat tak přehled o aktuálním dění. Součástí konference bude i panelová diskuse, které se zúčastní členové top managementu kolektivních systémů REMA i zástupců odpadového a recyklačního průmyslu. Chybět nebudou ani virtuální informační stánky přednášejících a partnerů konference.

Přednášející:

Ing. David Vandrovec, MBA – generální ředitel společnosti REMA a předseda představenstva asociace AITAT
Odpovědnost vlastního bytí

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA – spoluzakladatel ve společnosti ASHPA oběhová hospodářství
Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze

Ing. Martin Zemek, Ph.D. – vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP
Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků

Ing. Lucie Zrnovská – vedoucí oddělení obchodu / business leader ve společnosti PRAKTIK system
Elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě

Ing. Patrik Luxemburk – jednatel ve společnosti Stabilplastik
Chytrá paleta – řešení pro udržitelnou logistiku

Mgr. Vladimíra Karasová – vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy, tisková mluvčí OZO Ostrava
Reuse centrum Ostrava jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky

Pavlína Sporková, DiS. – vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA a koordinátorka projektu Chytrá recyklace
Environmentální vzdělávání jako klíč k lepší budoucnosti

Ing. Tomáš Schaffartzik – manažer sekce chráněného zaměstnávání, zástupce ředitele Charity Opava
Sociální podnik a cirkulární ekonomika

Jan Mára, DiS. – obchodní ředitel ARMOR Print Solutions pro CZ+SK
Bezodpadový kancelářský tisk? Jde to.

Ing. Katarina Kajánková – poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ
Cirkulární gastroodpady

Mgr. Vanda Dušková – senior specialista pro IMS a ochranu životního prostředí ve společnosti O2 Czech Republic
Kde technologie pomáhají

Ing. Jan Chovanec – provozně technický manažer ve Spalovně nebezpečného a průmyslového odpadu Ekotermex
Spalovna nebezpečného odpadu jako podpora odpadového a oběhového hospodářství

Podrobnější informace získáte na webu konference: https://chytrarecyklace.cz/konference

Registrovat se můžete zde: https://www.remaonline.cz/registrace