16
Akce

O „konci doby plastové“ v Brně

Respekt k životnímu prostředí a snaha o to, abychom předávali naši Zemi následujícím generacím ve stavu, kdy na ni budou moci stejně jako my kvalitně žít, by měly být v dnešní době samozřejmostí. Zároveň to je i příležitost k rozvoji evropské ekonomiky a příležitost pro firmy investovat do nových technologií.

EU by měla být moderní oběhovou ekonomikou vyvíjející technologie šetrné k životnímu prostředí a v maximální míře využívající ty, které jsou již dostupné. A měla by usilovat o to, abychom se od vytváření stále více odpadů a jejich nevhodného využívání posouvali směrem opačným. K tomu je třeba nastavovat srozumitelné, odůvodněné, stabilní a také poměrně ambiciózní cíle v oblasti využití zdrojů. Do ní spadá i oblast udržitelného nakládání s plastovými výrobky.

Bavili jsme se o tom i na debatě v brněnské Tržnici na Zelném trhu.