12
Akce

Obchodování s emisními povolenkami v kontextu současné situace v energetice

Hlavním tématem webináře budou novinky v pravidlech obchodování s emisními povolenkami, situace na trhu s povolenkami, ale také aktuální připravovaná opatření EK EU, která nejenom tento sektor ovlivňují: European Green Deal, Fit for 55 a další. V neposlední řadě se konference zaměří na analýzu současné situace na trhu s energií a zejména pak možnosti realizace energeticky úsporných opatření, jejichž cílem je snížení množství vypouštěných emisí a spotřeby energetických zdrojů.

Kdy: 12.1. od 9 do 12 hodin

Zaměříme se na tato témata:
Současná situace a výhled do budoucna v evropské a světové energetice a dopady na systém EU ETS
European Green Deal - Fit for 55 - hrozby či příležitost pro ČR?
Dekarbonizace - výzvy a nástroje snižování uhlíkové intenzity
Pravidla pro obchodování s emisními povolenkami, revize EU ETS
Problematika přeshraničního zpoplatnění uhlíku (tzv. CBAM)
Analýza vývoje cen energetických komodit a odhady budoucího vývoje
Obchodování s emisními povolenkami na současném trhu
Financování projektů na snížení emisí uhlíku - EU dotace, Modernizační fond ....
Redukce množství vypouštěných emisí: energeticky úsporná opatření a další...

Registrace a další informace: https://www.vidacon.cz/cz/konference/obchodovani-s-emisnimi-povolenkami-v-kontextu-soucasne-situace-v-energetice/2