29
Akce

Obchodování s emisními povolenkami

Nový návrh klimatického cíle, který navrhla Komise EU letos v únoru je velmi ambiciózní – 90 % snížení množství vypouštěných emisí jako cíl stanovený do roku 2040. Jak toho dosáhnout a co to bude znamenat pro sektor EU ETS firem? To je jedno z témat, kterým se bude zabývat letošní program konference.

Uskuteční se 19.3. Více informací zde: https://www.vidacon.cz/cz/konference/obchodovani-s-emisnimi-povolenkami/31