25
Akce

Online debata: Přispěje nová průmyslová politika k technologické soběstačnosti Evropy?

Evropská komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem "Přispěje nová průmyslová politika k technologické soběstačnosti Evropy?".

Termín: 25.5. od 14 do 16 hod

Na debatě vystoupí:
• Lucia Bonová, členka kabinetu Margrethe Vestagerové, výkonné místopředsedkyně Evropské komise
• Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
• Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
• Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
• Petr Havelka, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, člen UZS ČR

Evropská komise aktualizovala 5. května novou průmyslovou strategii 2020 s ohledem na probíhající pandemii COVID-19. Pandemie odhalila zranitelnost evropského průmyslu v tom, že je závislý na globálních hodnotových řetězcích, ale i silně propojeném jednotném trhu. Strategická závislost je patrná zejména v energeticky náročných průmyslových odvětvích (suroviny), zdravotnických ekosystémech (aktivní farmaceutické přísady), ale i v souvislosti s dalšími produkty důležitými pro podporu zelené a digitální transformace (vodík, polovodiče, procesory). Nová průmyslová strategie si klade za cíl podpořit evropský průmysl při rozvíjení strategických kapacitních potřeb, hledání alternativních řešení závislosti na dodávkách, ale také bojovat proti nekalým praktikám a zahraničním subvencím, které narušují rovné podmínky na jednotném trhu.

Debata se bude odvíjet od následujících otázek:
• Jaké sektory jsou pro soběstačnost EU strategické a jak by jim měla EU pomoci v jejich rozvoji?
• Existují dobré příklady z praxe, jak zajistit soběstačnost?
• Jak může EU podpořit evropský průmysl v oblastech silně závislých na dodávkách ze třetích zemí?
• Jakým způsobem se může EU chránit proti zahraničním nekalým praktikám?

Debata bude probíhat prostřednictvím živého vysílání na Facebooku. Přenos bude vysílán na https://www.facebook.com/CEBRE.cz/live a na facebookových stránkách Evropské komise v ČR a EURACTIV.cz
Publikum se do debaty může zapojit prostřednictvím komentářů pod videopřenosem.

V případě dotazů kontaktujte organizátory na brussels@cebre.cz.