22
Akce

Právní stát v Evropě

Jaký je praktický význam zásady právního státu pro fungování EU? Co lze do této oblasti zahrnout a co už sem naopak nespadá? Kde se v tomto kontextu lze setkat s problémy a v čem spočívají? Jak se k této situaci staví Evropská komise prostřednictvím Zprávy o právním státu v Evropě? A co ukázala pandemie o stavu právního státu v ČR? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat naši hosté ve třech tematických panelech v pátek 22. října 2021 na Masarykově koleji v Praze (Thákurova 1, Praha 6).

10:15 – 11:45 I. panel: Význam zásady právního státu pro fungování EU

Jiří PŘIBÁŇ, profesor práva na Cardiff University
Pavel SVOBODA, bývalý předseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu
Angelos CHRYSSOGELOS, výzkumný pracovník Wilfried Martens Centre for European Studies
Pavel HOLLÄNDER, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (tbc)
12:45 – 14:15 II. panel: Aktuální problémy s dodržováním zásady právního státu v EU

Věra JOUROVÁ, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro Hodnoty a transparentnost
Martin SMOLEK, náměstek ministra zahraničních věcí ČR pro řízení sekce právní a konzulární
Vít DOSTÁL, ředitel Výzkumného centra AMO
Jana PLAŇAVOVÁ-LATANOWICZ, Centre for Europe – Varšavská univerzita
14:30 – 16:00 III. panel: Princip právního státu a řešení pandemie v ČR

Jan KYSELA, Katedra politologie a sociologie – Právnická fakulta UK
Daniel PROKOP, Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research (tbc)
Marek VÝBORNÝ, člen Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR
Andrea PROCHÁZKOVÁ, redaktorka Týdeníku Respektu

Na konferenci se můžete hlásit přes přihlašovací formulář do pondělí 11. října 2021. Kapacita sálu je omezena.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7oqZEypF-2b_kcYmj6dSu3D-K3PpzvLcuRxlVSCcob8pOVw/viewform

Konferenci pořádá Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies.