Pavel Kohout

Vystoupit z EU by byla národní sebevražda

S mezinárodně uznávaným spisovatelem a dramatikem Pavlem Kohoutem o Evropské unii a Česku v ní.

EU znemožnila v Evropě války

Ve svém rozhovoru pro Respekt jste označil naše členství v EU jako to, čeho si na dnešní době ceníte. A dodal jste, že díky ní můžeme ještě svobodně dýchat. Ztrácela by naše země bez EU dech? Pokud ano, prosíme o důvody.

Pavel Kohout: "Byli bychom už dávno kuřata na dvorech českých politiků, kteří touží po tom, být zde výlučnými kohouty. Při všech nedostatcích je EU historický projekt už jen proto, že znemožnila v Evropě války."

Přestože je důvěra Čechů v EU od roku 2013 nejvyšší (48 % podle Eurobarometru z května 2021), stále se nám nepodařilo překonat alespoň tu nadpoloviční většinu. Proč jsme podle vás my v Česku vůči Unii tak skeptičtí?

Pavel Kohout: "Protože Češi jsou většinou proti všemu, co se zdá omezovat jejich suverenitu, kterou ale nikdy neměli. Vystoupit z EU by byla národní sebevražda."

Každý Evropan má nyní možnost zapojit se do diskuzí o budoucnosti Evropy díky tzv. Konferenci o budoucnosti Evropy. Jak by další vývoj EU měl vypadat podle Vás?

Pavel Kohout: "Měla by být jednotná zejména v otázkách bezpečnosti, takže i v zahraniční politice, a v ekonomice zaručující stálý růst. Měla by si zachovat různorodost i v názorech na migraci a nevnucovat ji zemím, které na ni nejsou připraveny, čehož využívají zarytí odpůrci EU."

Byl Karel Čtvrtý Čech či Evropan? Přece obojí!

V souvislosti s EU se mluví hodně o tom, že uvnitř společné Evropy je třeba jednoznačně zajistit právní stát a vládu práva. Jak moc je to podle Vás důležité a kam může nedodržování této zásady teoreticky vést?

Pavel Kohout: "K nekončící krizi Unie. Stejně jako nedodržování zásady nalézat ve všem schůdný kompromis, což vedlo k zbytečnému odchodu Británie, která si to ovšem vojensky ve spojenectví s USA mohla dovolit."

Část lidí u nás říká, že pokud se člověk cítí Evropanem, nemůže být též "pravým Čechem". Jak byste na tento názor odpověděl?

Pavel Kohout: "Můj životopis a mé psaní mi dovolují říct, že jsem „roduvěrný“ Čech i s tím, že ze mě Husákův režim vynesením z vlasti vyrobil navíc úředně Rakušana. Ostatně: byl Karel Čtvrtý Čech či Evropan? Přece obojí!"